top of page

Know motion

הקרנות וידאו תלויות חלל ומרחב

קונספט, צילום, עריכה: יערה ניראל

רקדנית: יעל פינקל

סדרת הקרנות וידאו תלויות מרחב וחלל. הוצגה בחללים ובארועים שונים כגון התערוכה "נושמים בטון" בגלריית קיבוץ גלויות 54, במסגרת ארועי לילה לבן ביפו, במסגרת תערוכה קבוצתית במוזיאון לאמנות מודרנית בפלרמו – סיציליה, ב"פסטיבל אשה" בחולון, בתערוכת הסלון העצמאיבתחנה מרכזית ישנה בתל אביב, בפסטיבל "ארנבת מרץ" 5102 בכלים, בת ים, ובתערוכה "שיתוק שינה" במסגרת ארועי "אוהבים אמנות" בתל אביב.

bottom of page