top of page

בדידותן של הממותות האחרונות

עבודת מחול ווידאו

קונספט - מעין ליבמן-שרון, יערה ניראל, מיה רשף

כוראוגרפיה - מעין ליבמן-שרון

וידאו ועיצוב חלל- יערה ניראל

רקדנית יוצרת - מיה רשף

תלבושת - מיה רשף

פסקול מקורי - לירון משולם
 

העבודה עלתה במסגרת פסטיבל ירושלים לאמנויות 2018 בתמיכת המחלקה למחול בעיריית ירושלים ובית יעל - בית ליוצרי מחול עצמאיים בירושלים.

כותרת אקראית בעיתון היוותה השראה ליצירה העוסקת בשאלות על טכנולוגיה, אנושיות, היכחדות ובדידות.

האם סופה של הטכנולוגיה להכחיד אותנו?

העידן הטכנולוגי שבו אנו חיים מייצר בדידות.

המרחב הדיגיטלי מייצר אשליה שניתן לנכוח בבת אחת במספר בלתי מוגבל של מקומות.

איפה אנחנו נמצאים ביחס למרחב זה?

במציאות המתנהלת בשני מישורים, איפה נמצא הגוף הפיזי?

bottom of page